סרטון הידרופוניקה VS גידול באדמה

קצב צמיחתם של גידולים הידרופוניים מהיר ב-30% עד 50%

מקצב הצמיחה של גידולי אדמה. דבר שמאפשר לקצור יבולים בזמן מקוצר .

איך קורה שצמחים הידרופוניים משלימים את שלבי צמיחתם בפער משמעותי כל

כך בהשוואה לגידולי קרקע? התשובה היא שבהידרופוניקה הצמח מקבל הזנה

ישירה לשורשיו, ואינו צריך להיאבק עליה, כפי שצריכים הצמחים הגדלים באדמה.